Testi | Koululaisten ja opiskelijoiden liikuntaselvitys

Tällä kyselyllä selvitetään koululaisten ja opiskelijoiden sekä aikuisopiskelijoiden liikuntatottumuksia. Kyselyn vastaukset ovat tärkeitä luotaessa kokonaiskuvaa kouvolalaisten liikuntakäyttäytymisestä. Selvityksen tulokset auttavat Kouvolan kaupunkia liikunnan ja terveyden edistämiseen liittyvässä suunnittelussa ja päätöksenteossa.

 

Kyselyyn vastaamiseen menee noin 20 minuuttia.

 

Kaikki kyselyssä kerättävät tiedot ovat luottamuksellisia. Antamasi vastaukset käsitellään nimettöminä ja vastauksia ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön.